Sigortacı

Kemal ÖZKAN

"La Vittoria Sara Nostra !"

Konut Sigortası

Konut Sigortası 02/11/2019

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası yaptırarak; binayı herhangi bir olumsuz duruma karşı tedbirli bir pozisyona taşımanız mümkün olabilmektedir. Binada oluşacak olan zararları karşılayacak olan bu sigorta biçimi; genel olarak su baskını, hırsızlık ve yangın gibi olayları kapsayacaktır. Sadece konut sigortası yaptırmakla sınırlı kalmayarak; poliçeye eşyaları da ekleyerek; daha kapsamlı sonuçlara ulaşarak minimum zarar elde edebilmeniz durumu görülebilmektedir. Böylelikle olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığınızda herhangi bir masraf ya da maddi zararla karşı karşıya kalmanız durumu da söz konusu olmamaktadır. Bu sayede oturmuş olduğunuz daireleri güvence altına alarak; herhangi bir zarar meydana gelmesi halinde de güvencenizi meydana getirerek tedbirli bir tavır sergilemiş olursunuz.

Konut sigortaları kapsamında hareket ederek; poliçe anlaşmasını gerçekleştirecek olan ev sahiplerinin; farklı istekleri de bu anlaşmalar içerisinde yer alabilmektedir. Konut sigortası tüm sigorta firmaları tarafından gerçekleştirilmekte olan bir hizmet olarak ifade edilebilmekte ve isteğiniz dışında da belli bir prosedür biçiminde işleyebilmektedir.

Konut sigortası yaptırmanız halinde sadece üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek olan olaylar kapsama alanı içerisinde yer almaktadır. Ev sahiplerinin kusurlu bulunması halinde sigorta şirketlerinden ödeme almak söz konusu olmamaktadır. Aynı zamanda da bakımsızlık gibi durumlardan da sigorta şirketleri sorumlu tutulamamaktadır. Son olarak deprem ya da sel gibi doğal afetler sonrasında meydana gelecek olan zararları da poliçe kapsamının dışında tuttuğu görülebilmektedir.  

Konut Sigortası Neden Yaptırılır?

İçerisinde ikamet ettiğiniz konutlara sigorta yaptırarak güvence altına alabilirsiniz. Konut sigortası ile evde meydana gelecek olan zararları kolaylıkla giderebilme imkanına sahip olabileceğinizden dolayı; bu tip bir yol izlemeniz de söz konusu olabilmektedir. Konut sigortası ile evde meydana gelecek ve maddi hasara neden olacak gelişmelere karşı güvence altında yer alarak; maddi açıdan zorlanacağınız bir sürece karşı tedbirli olarak hareket edebilirsiniz. Büyük önem taşıyan konut sigortasıyla beraber hareket etmeniz konusunda büyük bir avantaj elde etmiş olacaksınız.  Alacağınız teminatlar sonrasında da evlerinizin hasarlı durumlarda bulunması halinde maddi açıdan sıkıntı çekmeyeceğiniz bir süreç içerisine girmeniz de gözlemlenebilecek olan bir durum olarak ifade edilecektir.

Dairelerine dayalı olarak tedbirli davranma amacı güdecek olan kişilerin; konut sigortası doğrultusunda hamle yapması en doğru harekettir. Bu aşamada konutların herhangi bir felaket ya da doğal afet durumuyla karşı karşıya kalması halinde mağdur olmanıza mani olacak anlaşmalar içerisinde yer alabilirsiniz. Tüm zararınızın su baskını, yangın ya da hırsızlık gibi sizin engel olamayacağınız türdeki olumsuzluklar sonrasında karşılanması durumu gündeme gelebilecektir. Poliçenizde isteğinize bağlı olarak eşyalarınızı da koruma altına da alabilmeniz durumu görülebilecektir. Ancak bireysel hatalarınız sonrasında gelişecek olan herhangi bir olay; sigorta poliçeniz dahilinde ele alınmamakta ve sigorta şirketiniz tarafından karşılanmamaktadır. Sadece üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen ya da elinizde olmayan sebeplerden ötürü meydana gelen olaylar baz alınmaktadır.

Konut Sigortası Neleri Öder?

Ev içerisinde oluşacak olan olumsuzlukları engelleyebilmek adına konut sigortası önemli ölçüde fayda sağlayabilecektir. Herhangi bir olumsuzluk oluşması sonrasında meskenlerin teminatının devreye girmesi durumu söz konusu olabilecektir. Hazırlıksız yakalanılan su baskını, yangın ya da hırsızlık durumlarına karşı güvence sağlayan söz konusu uygulamalar olarak adlandırılmaktadır. Detaylı bir biçimde yapılan incelemeler sonrasında tüm zararların karşılanması da sağlanabilecek ve bu kulvarda da istenilen durumların meydana gelmesini de sağlayabilecektir. Evlerin ve ev eşyalarının poliçe dahilinde teminat haline alınması ve ücretlerinin karşılanarak; ev sahiplerinin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Bu aşamada da son derecede kapsamlı bir fonksiyona sahip olmasından ötürü ilgi çekmektedir.

Evlerin teminatı olarak kabul edilen konut sigortası, genel olarak bahsedilmesi gerektiğinde ev sahiplerinin ellerinde olmayan sebeplerin meydana gelmesi durumunda devreye girebilmektedir. Hırsızlık, yangın ya da su baskını gibi durumlarda meskenlerin hasarının karşılanmasını sağlamaktadır. Konut sigortasına bağlı olarak hareket edilmesi aşamasında hangi durumların ortaya çıkmadığının da bilinmesi gerekmektedir. Doğal afetler konut sigortası kapsamında yer almamakta ve doğal felaketler sonrasında görülen hasarların karşılanmaması durumu da gündeme gelebilmektedir. Aynı zamanda da ev sahiplerinin kendi hataları ya da kasıtlı olarak yaptıkları gelişmeler sonrasında ortaya çıkacak olan hasarlardan da sigorta şirketleri sorumlu olmamaktadır. Bundan ötürü de herhangi bir ödeme yapmayarak; zararları karşılamama konusunda kesin bir kuralı bulunmaktadır.

Konut Sigortası Hangi Riskleri Kapsar?

Meskenlerin herhangi bir olumsuzluğa karşı konut sigortası yaptırılması tavsiye edilen bir durum olarak görülmektedir. Binaların teminat altına alınarak; herhangi bir olumsuz olay sonrasında meydana gelecek maddi ya da manevi hasarların giderilmesi konusunda da ideal bir işlemdir. Bu aşamada hareket edecek olan kişilerin sorunsuz bir biçimde bu tarz süreçleri atlatabilmeleri durumu gözlemlenebilmektedir. Maddi açıdan tüm zararların karşılanması durumunun sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilmesi bu tip sigorta anlaşmalarının yapılması durumunda hayata geçirilebilmektedir. Sigorta poliçelerine isteğe bağlı bir biçimde eklentiler de yapılarak; sadece bina ile sınırlı kalmadan da hasarları giderebilme durumu sunulabilmektedir. Ev içerisinde bulunan eşyalara dair sigorta işlemleri de bu isim altında gerçekleştirilebilmektedir.

Evlere dair konut sigortası işlemlerini gerçekleştirme durumunda tamamen üçüncü şahıslardan kaynaklı olarak ortaya çıkan su baskınları, yangınlar ya da çalıntı gibi durumlar baz alınmaktadır. Bunun dışında herhangi bir felaketin ev içerisinde barınan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi aşamasında; o durumun sigorta şirketleri tarafından karşılanabilecek bir statüye sahip olmayacağı da söylenebilmektedir. Bunun dışında deprem ya da heyelan gibi doğal afetler de konut sigortası içerisinde değerlendirilmemekte ve ortaya çıkan hasara bağlı masrafların karşılanması durumu da söz konusu olmamaktadır. Bu durumlarda sigorta şirketleri devreye girmeyerek; evin hasarlarını tamamen kendi bütçenizle karşılamanız gerektiğine dair bilgilendirmeler sigorta şirketleri tarafından yapılabilmektedir.

Sigorta poliçesinde yer alan tüm seçenekler konut sigortası kapsamında ele alınmaktadır. Bu yüzden sigorta poliçesi yaptırma evresinde isteklerin tam olarak belirlenmesi önemli bir ayrıntı olarak görülmektedir. Poliçelerin standart yapıları içerisinde çilingir, ambulans ya da tesisat işlemleri gibi detayların olup olmadığı da iyice kontrol edilmelidir. Kişilerin tamamen dikkatli davranmaları gerektiği sonucu doğrultusunda hareket ederek; istekleri dahilinde gelişecek olan poliçe fiyatlarını ödemeleri gerekecektir. Poliçe içerisinde yer almayan detayların herhangi biri gerçekleşmesi halinde tazmin hakkı doğmayacağından ötürü bu konuda oldukça dikkatli ve ne istediğini bilen bir biçimde hareket etmek oldukça önemli bir faktördür. Aynı zamanda da prim ödemelerinin zamanında yapılması noktasında da titiz bir davranış sergilenmesi halinde tamamen tedbirli olunacağı da görülebilecektir.

Konut Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Evlerin güvence altına alınması konusunda önemli bir faktör olarak görülen konut sigortası; genel olarak evlerin olumsu olaylarla karşı karşıya kalması sonrasında maddi hasarların meydana gelmesine karşı bir teminat görevi görmektedir. Herhangi bir sigorta şirketi içerisinde belli bir zaman dilimini kapsayacak şekilde gerçekleştirilen işlemler bütünü olarak da adlandırılabilmektedir. Genel olarak hırsızlık, su baskınları ya da yangınlar gibi durumları ele alarak; ortaya çıkan masrafların karşılanmasında devreye girecek olan konut sigortası; son derecede de işlevsel olmasından dolayı öne çıkmaktadır. Deprem gibi doğal afetlerde ise var olan hasarı karşılamamasından ötürü de DASK’tan ayrılmaktadır. Aynı zamanda da tamamen isteğe bağlı olarak gerçekleştirilmekte olan söz konusu sigorta işlemlerinin maddeleri de ev sahiplerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Evler için büyük önem arz eden konut sigortası; sadece üçüncü kişilerin etkisiyle ya da kendiliğinden gerçekleşecek olan olayları baz almaktadır. Ev sahibinin kendi hatasından ötürü ya da kasten gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler sigorta kapsamına girmeyerek; şirketler tarafından değerlendirilmeye alınmamaktadır. Aynı zamanda da türlü türlü doğal afetlerden ötürü meskenlerin zarar görmesi aşamasında da sigorta şirketleri devreye girmemektedir. Doğal afetler DASK zorunlu sigorta kapsamında ele alınarak; var tüm masrafların karşılanması söz konusu olmakta ve konut sigortasının alanı içerisinde yer almamaktadır. Böylelikle sigorta poliçelerinde yer alan durumlar dahilinde de teminat altına alınabilecektir.

Evlere dair gerçekleştirilecek olan konut sigortası; poliçeler ile herhangi bir biçimde gerçekleşme ihtimalinin son derecede düşük olduğu olaylara karşı hazırlıklı olmayı sağlamaktadır. Poliçe kapsamında ev sahiplerinin istekleri de dikkate alınacak ve poliçe içerisinde kendini gösterecektir. Poliçelere dayalı olarak evlerin farklı olaylara karşı korunaklı olmasının yanı sıra ev içerisinde bulunan materyaller de sigorta dahilinde değerlendirilebilecektir. Tam anlamıyla evin teminat altına alınması konusunda etkin bir sonuç sağlayabilecek ve her sigorta şirketi bu şekilde bir uygulamayı da hayata geçirecektir. Ödenecek olan primlerle poliçe süresince evin daha korunaklı ve daha güvenli bir konumda yer almasını sağlayarak; daha rahat bir hayat içerisinde yer alabilirsiniz.

en uygun konut sigortası konut sigortası

Yorum Yap

kemal.net since 2002